Bhajans

 :-View more info
Bhajan/Hymn Title Lyrics Music Soloists Album
Bhajan/Hymn Title Lyrics Music Soloists Album
Aakash jyoti tu V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Aakash jyoti tu
Atm svaroop tu
Maanush maanase
Santhwana deepti tu

Agniy jihwa tu
Vak pragoshan tu

Yatha vak roopena
Tata sakti mantrena

Avaas tu deva
Asmin he dayantare

Aasayetum Samharichu V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
ആശയേതും സംഹരിച്ച്‌
ആശിഷങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച്‌
യേശുദേവ ശിഷ്യനായ്‌
വ്രത ബദ്ധനായ്‌ നീ വരൂ...

നാഗശാന്തി നല്‍കിടും
ദേവവാണി വീണയായ്
ലോകശാന്തി ഗംഗയായ്‌
സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ്‌!

സൗഖ്യ ദു:ഖ സമനായ്‌
പ്രിയാപ്രിയ തുല്യനായ്‌
മാനപമാന സമനായ്‌
വ്രത ബദ്ധനായ്‌ നീ വരൂ...

സ്ഥാനമാന ത്യക്തനായ്‌
സ്തുതി നിന്ദന തുല്യനായ്‌
അഭിനന്ദനാര്‍ഹനായ്‌
സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ്‌!

Jyoti, jyoti, jyoti V. F. Vineeth CMI Dr. Anto Amarnad, CMI Joseph J. Palackal, Sunny Mampilly, Molly Madathiparampil, Jacintha Jose. Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Jyoti, jyoti, jyoti
Nitya sanatana jyoti
Nithanada savbhaga jyoti

Ishwara parsva swaroopam jyoti
Ishon mukitam vachanam jyoti

Anthatha dwamsana deepam jyoti
Sundara tata svaroopam jyoti

Prapanja prakrsha pranavam jyoti
Prakasa mandala nalam jyoti

Manusha mamsa swaroopam jyoti
Manava hrdaya pranayama jyoti

More Details:
Joseph J. Palackal, CMI. CHRISTIAN BHAJANS, the first LP Record in Malayalam by Deccan Records, Bengaluru. LDEC 102 (1979)

Track No. 2 : Jyothi Jyothi Jyothi.
Lyrics: Dr. Francis Vineeth, CMI.
(Based on the Prologue of St. John's Gospel)
Music: Anto Amarnad, CMI
Lead singers: Joseph J. Palackal, Sunny Mampilly, Molly Madathiparampil, Jacintha Jose.
Music Arrangement: Pratapkumar J. Tolya, Bengaluru
Recorded at H. M. V. Studios, Gemini, Chennai. April 1978.
Special Thanks to George Thangiah, Deccan Records, Bengaluru

Kristum Kanyasutam Vande V. F. Vineeth CMI Dr. Anto Amarnad, CMI Fr. Joseph J. Palackal, CMI & Indumathi Ephraim Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Kristum Kanyasutam Vande
Kristum Kanyasutam Vande
Mrtham Mruthyunjayam Param
................................................
.................................................
.................................................

More Details:
CHRIST SON OF VIRGIN, I Bow To Thee : Kristhum Kanya Sutham Vande / क्रिसतुम कन्यासुतं वन्दे
THOUSAND NAMES OF CHRIST by Chev. IC Chacko
Selection from the Sanskrit poem, Kristhu Sahasra Namam by Chev. IC Chacko
Text selected, translated, and presented by Dr. Francis Vineeth Vadakkethala, CMI.( 1935 - 2021)
Music in semi-classical style by : Dr. Anto Amarnad, CMI.
Vocal Soloists: Fr. Joseph J. Palackal, CMI & Indumathi Ephraim
Recorded at: Deccan Records, Bangalore.

Om Guru Om V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Om Guru Om - 2
Om Guru (2) Yesu} 2
Tava charanam mama saranam - 2

Jaya Guru (2) Yesu} 2
Tava charanam mama saranam - 2

Jagath Guru (2) Yesu} 2
Tava charanam mama saranam - 2

Mama Guru (2) Yesu} 2
Tava charanam mama saranam - 2

Pita tava chitha bhavana V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Pita tava chitha bhavana
Sada mama hrday sadhana

Pavanam pari pavanam
Tava manasam

Sobhitam pari poojitham
Mama chetase

Sonitam mama jeevitam
Bali sadanam

Arpitam chita homitam
Tava sannodhe

Vande khristu devam V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Vande khristu devam
Punaruthitam
Kaya sutam mrtam
mrtum jayam

Tava jeevadayakam
krupavaram
Bhuvana rajesvaram
Paraparam

Yesu, Yesu namo, namo V. F. Vineeth CMI Bhajans - Fr. Dr. Francis Vineeth Vadakkethala CMI Text:
Yesu, Yesu namo, namo
Yesu, Yesu namo, namo
Yesu, Yesu namo, namo
Yesu, Yesu namo, namo